English version Norwegian version
Graminor logo

Krabat

Krabat

Krabat

Egenskaper

  Veksttid:   Middels tidlig, ca. 2 dager senere enn Bjarne og ca. 2 dager tidligere enn Zebra.
  Kornavling:   I gjennomsnittlig for den siste treårsperioden har avlingsnivået for sorten vært på høyde med avlingsnivået til Zebra. 
  Stråstyrke:   Middels strålengde og god stråstyrke.
  Sykdomsresistens:     Generelt gode resistensegenskaper. Moderate angrep av mjøldogg. Middels da det gjelder aksfusariose.
  Relativt sterk mot gulrust og septoria.
  Kvalitet:   God kornkvalitet med middels store korn, høy hektolitervekt og stabilt, høyt falltall.
  Middels proteininnhold og sterk proteinkvalitet, men ikke like sterk som Bjarne. Sorten er ved prisgradering plassert i klasse 3.

Eier og foredler

Graminor AS

Avstamning

T1005/NK93512

Godkjenningsår

2010


Del på Facebook