English version Norwegian version
Graminor logo

Rabagast

Rabagast

Rabagast

Egenskaper

  Veksttid:   Relativt tidlig vårhvete, 2 dager seinere enn Bjarne.
  Kornavling:   Avlingsnivå på høyde med Zebra.
  Stråstyrke:   Kort og stråstiv.
  Sykdomsresistens:       På grunn av det korte strået er sorten litt utsatt for bladflekksykdommer. 
  Den er middels mot aksfusariose. Sorten er sterk mot mjøldogg og gulrust.
  Kvalitet:                Litt småkornet, men høy hektolitervekt.
  Høyt proteininnhold og sterkere proteinkvalitet enn de fleste markedssortene. Sorten er plassert i klasse 2 ved prisklassifisering.
  Ustabilt falltall kan være en svakhet ved sorten.

Eier og foredler

Graminor AS

Avstamning

SW38337/NK98548

Godkjenningsår

2013

 


Del på Facebook