English version Norwegian version
Graminor logo

Jordbær

Jordbær

Jordbærforedling

Foredlingsmål

Graminor utvikler nye jordbærsorter som er egnet for norsk og nordisk vekstsesong og marked.

Målet er å skaffe sorter med stor avling, god smak, vinterherdige og har tidlig modning. Det er også viktig mål å utvikle nye sorter som er sterke mot ulike skadegjørere (insekter, sopp, sykdom). Er jordbærplantene resistente mot skadegjørere så trenger ikke dyrkerne å bruke like mye kjemiske sprøytemidler.  Største andelen av jordbæra i Norge omsettes i dagligvarehandelen.  Da må bæra også tåle handteringen fra åker til butikk. 

 

Foredlingsteknikk

Kryssing og utvalg gjøres med tanke på å lage sorter som har god smak, god avling, passende fasthet og har en sterk sykdomsresistens.  Arbeidet bygger på systematiske registreringer fra tidligere kryssinger og registrering av avkommenes resultater.

Markørassistert seleksjon er på full fart inn i europeisk og norsk foredling.  Metoden går ut på å finne de genene som gir en sort sterk motstandskraft mot en skadegjører.  Finner man disse genene, markørene, så kan de minst motstandsdyktige sortene selekteres ut på et tidlig stadium.  I stedet for flere år ute i felt, kan en ved hjelp av en bladprøver, fastslå om en sort er sterk eller svak mot en skadegjører.

Frostherdighet er et prosjekt hvor vi leter etter genetiske markører.  Det er et verktøy for å velge vekk de dårligste og beholde de beste sortene, de som tåler vinteren best. 

Kryssing

Kryssingene blir gjort i en avdeling tilpasset dette. En avdeling som vi kan isolere fra øvrige avdelingene i veksthuset.  Etter at kryssingsplantene er kortdag behandlet får de lang dag og går i blomst.  Pollen høstes og samles på glass.  Pollenbærerne på morplanten fjernes og pollinering med ønsket far blir gjennomført.  Pollinerte blomster blir dekket til for å unngå fremmed pollinering. 

Frø

Frøet sitter på utsiden av jordbæra.  Skinnet på jordbæra tas av og legges til tørk.  Deretter høstes frøene.  For å lette spiringen legges frøene i et syrebad.  Det blir sådd om lag 3.000 frø hvert år.  Hvert frø er en potensiell ny sort.  

Stiklinger

Jordbærplanter setter utløpere og stiklinger.  Stiklingene er genetisk lik morplanta.  Jordbærplantene oppformeres ved å ta stiklinger.  Det vil si at den kan reprodusere seg selv ved vegetativ formering, stiklinger, og frøformering. 

Feltarbeid

I dag plantes 6 jordbærplanter av mor og 6 jordbærplanter av far etter hverandre.  Deretter plantes 30 avkom.  Det gir oss en god oversikt over hvilke egenskaper som kommer fra mor og hvilke fra far.  Om kryssingen er en god eller dårlig kombinasjon. 

Det å registrere hvor sterke sortene er mot ulike skadegjørere, er en viktig del av feltarbeidet.  Hvordan sitter bærene på planta?  Er de raske å plukke eller sitter de gjømt? 

Kvalitetstester

Når bærene er plukket registreres avling, bærstørrelse, fasthet, farge, gjennomfarging og ikke minst smak.  Sykdommer som ikke er registrert i felt, tas også med. 

Resistenser

Hvor sterk er sortene mot ulike skadegjørere?  Meldugg og gråskimmel er skadegjørere som påfører jordbærprodusentene store tap.  De kan også bli resistente mot de plantevernmidlene vi har. Det øker viktigheten i at sortene er sterke.  

Utenlandske sorter

1. januar 2015 ble det åpnet for fri import av jordbærplanter til Norge fra EU.

Inntil da ble sortene importert som in-vitro planter.  Sortene ble da renset og oppformert på Sagaplant. Produksjon og omsetning av planter blir gjort av sertifiserte eller kontrollerte jordbærplanteprodusenter.

Graminor ønsker å se etter nye sorter, også i land utenfor EU. 

Godkjente sorter

Norske jordbærsorter blir søkt opptatt på den Norske sortslista.  Den blir da også rettsbeskyttet.

Utenlandske sorter kan komme inn til Norge uten denne rettsbeskyttelsen.  Da har sortseier rettsbeskyttet sorten allerede i mange land.


Del på Facebook