English version Norwegian version
Graminor logo

Bygg

Bygg

Bygg er den mest dyrkede kornarten i Norge, og har vært det i alle år. Bygg blir dyrket på ca. 1,15 millioner dekar, ca. 45 % av kornarealet. Nesten alt brukes til kraftfôrproduksjon.

Graminor har konsentrert seg om å foredle seksradsbygg, som har ca. 55 % av byggmarkedet. I 2013 startet Graminor også med foredling av toradsbygg. Foredlingen retter seg primært mot det norske markedet. 

Foredlingsprogrammet baserer seg på pedigreemetoden med linjeutvalg. Som foredler velger vi ut sorter/linjer med ønskede egenskaper, og deretter krysses disse for å skape variasjon. Gjennom linjeutvalg i familiene finner vi de linjene som har de ønskede egenskapene. I forsøkene observerer og måler vi de agronomiske egenskapene og avlingene. I laboratoriene undersøker vi kornkvaliteten.

Vi tester vårt byggmateriale på et titalls steder i Norge for å se hvordan de ulike linjene klarer seg i forskjellige klima og på ulike jordarter. I tillegg tester vi våre sorter/linjer i Sverige og Finland. I Finland ble det i 2014 solgt 2000 tonn sertifisert såkorn av Graminors byggsorter. I Finland er bare ca. 20 % av såkornet som såes hvert år sertifisert.

I foredlingsprogrammet tester vi også et stort antall sorter/linjer fra mange foredlingsbedrifter i andre land. Det gjelder særlig toradsbygg, som utgjør en stor del av den norske byggproduksjonen. Hensikten er å skaffe norske kornprodusenter de beste sortene som finnes i markedet til enhver tid.

 

Egenskapene planteforedlere ser etter når de skal lage en ny byggsort til fôr:

  • Høy avling
  • God stråstyrke og stråkvalitet
  • Resistens mot soppsykdommer
  • Tidlighet

 

Summen av disse egenskapene gir korn med god hygienisk kvalitet. I tillegg må krav om høy fôrverdi følges opp.

Les mer om byggforedling i artikkelen "Jakten på en ny byggsort" i Norsk Landbruk, august 2015.


Del på Facebook