English version Norwegian version
Graminor logo

Havre

Havre

Havre er en av landets viktigste kornvekster og dyrkingen har tatt seg opp i senere år. Havre brukes først og fremst i fôrblandinger, men andelen som brukes til konsum har økt over år på grunn av viktige ernærings- og helsemessige egenskaper. Den blir mye brukt i frokostblandinger, til grøt og innblanding i brødmel.

Målene med Graminors foredlingsprogram og representasjon av plantemateriale av havresorter, er å fremskaffe sorter som har gode dyrkningsegenskaper og egnede kvalitetsegenskaper til forskjellige formål.

Viktige dyrkningsegenskaper er:

 • tidlig modning.
 • stabilt høyt avlingsnivå.
 • god stråstyrke og stråkvalitet.
 • god resistens mot sykdommer og skadegjørere, spesielt mjøldogg, fusarium og havrebrunflekk
 • god spireevne.

 

Viktige kvalitetsegenskaper er:

 • høy fôrverdi, herunder høyt fettinnhold.
 • høy ernærings- og helsemessig verdi for mennesker, bl.a. høyt innhold av kostfiberen betaglukaner, som har vist seg å ha positiv effekt på kolestorol og innhold av blodsukker
 • kornstørrelse og tyngde (hektolitervekt).
 • lavt skallinnhold.
 • høy kjerneavling.
 • god hygienisk kvalitet (lave verdier av sopp, mugg).

 

Hovedproduksjonen av havre finner sted i Viken og Innlandet, men det blir dyrket havre så langt nord som i Nordland.

Resultater fra offisiell verdiprøving og andre sortsforsøk i havre, inkludert økologiske sortsforsøk er tilgjengelig på Norsk Landbruksrådgivning side: resultater fra sortsforsøk havre.


Del på Facebook