English version Norwegian version
Graminor logo

Hvete

Hvete

Gode bakeegenskaper gjør hvete til den viktigste kornarten for matlaging. Høyt proteininnhold, blant annet av glutenproteiner, gjør at brøddeig hever seg og ikke faller sammen ved steking. I gode kornår blir om lag 80 % av norskprodusert hvete klassifisert som matkorn.

Mathvete blir priset etter kvalitetskrav. Minstekravene er en hektolitervekt på 79, et proteininnhold på 11,5 % og falltall over 200 for å bli klassifisert som mathvete. Hvete som ikke tilfredsstiller kravene til matkvalitet blir brukt til dyrefôr.

Hvete stiller større krav til varme enn de andre kornartene, og dyrkes derfor hovedsakelig i de sørøstlige delene av landet. Vesentlig i Viken og Vestfold og Telemark, og sørlige områder av Hedmark i Innlandet. Høsthvete krever også gode overvintringsforhold.

Målet med Graminors foredlingsprogrammer er å få fram hvetesorter som har gode dyrknings- og kvalitetsegenskaper. Graminor har eget foredlingsprogram for vårhvete, men når det gjelder høsthvete baseres sortsutviklingen på utprøving og representasjon av utenlandske sorter.

 

Viktige dyrkningsegenskaper:

  • Høy avkastningsevne.
  • Tidlig modning.
  • God stråstyrke og stråkvalitet for å redusere legde og stråknekk og behovet for vekstregulatorer.
  • God resistens mot sykdom og skadegjørere, spesielt mjøldogg, gulrust, fusarium og septoria, som er. viktig både for avlingsnivå og kvalitet.
  • For høsthvete er god overvintringsevne viktig.

 

Viktige kvalitetsegenskaper:

  • Høy hektolitervekt.
  • Stabilt og høyt falltall.
  • Høyt proteininnhold av god kvalitet, som er avgjørende for baking og næringsverdi.
  • God hygienisk kvalitet (lave verdier av sopp, mugg).

Del på Facebook