English version Norwegian version
Graminor logo

Rug og rughvete

Rug og rughvete

Dyrking av rug er av langt nyere dato enn bygg og hvete. Rug kom til Norge for 1 500 år siden og var i middelalderen det mest utbredte kornslaget. I 1907 ble det dyrket rug på 360 000 dekar, en femtedel av det samlede kornarealet. Etter hvert ble rug i stor grad erstattet av bygg, havre og ikke minst av økende hveteproduksjon og -import, og har vært lite dyrket de siste 60 årene.

I dag blir ca. to tredjedeler av rugproduksjonen brukt til mat, vesentlig til baking, og resten til dyrefôr. Rug har en dårligere bakeevne enn hvete fordi proteinet ikke danner gluten. Til gjengjeld er rug det mest fiberrike kornslaget. Fiber binder mye vann og gjør det mulig å bake brød basert på rug. Men rent rugbrød er tungt, og rug blir mest brukt i kornblandinger.

Rugmarkedet er dominert av hybridsorter, som har høyere avlingsnivå enn populasjonssortene. Dyrkingen foregår vesentlig i Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet. Siden rugen har et dyptgående rotnett og tåler tørke bedre enn andre kornarter, dyrkes den vanligvis på forholdsvis lett jord.

Rughvete er et nytt kornslag i Norge. Produksjonen er svært begrenset og brukes kun til fôr. Avlingsnivået er høyere enn for høsthvete.

Graminor har ikke eget foredlingsprogram for rug eller rughvete, men prøver og representerer sorter av rug og rughvete fra utlandet.

Viktige agronomiske egenskaper:

  • Høyt avlingsnivå
  • God stråstyrke
  • Tidlig modning
  • God overvintringsevne
  • God sykdomsresistens

Viktige kvalitetsegenskaper:

  • God kjernekvalitet
  • Høyt falltall
  • Fiberrik
  • Store korn og høy hektolitervekt
  • God hygienisk kvalitet

 


Del på Facebook