English version Norwegian version
Graminor logo

Forsiden


Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

 

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter for norsk og nordisk klima, samt utprøve og representere utenlandske sorter i det norske markedet. Samfunnsmessig merverdi i form av økt matproduksjon på norske ressurser er en viktig del av vår oppgave. Graminor drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap.

 I tillegg til planteforedling av korn, engvekster, potet, frukt og bær driver vi med prebasisavl, dvs. produsere frø som selges til såvareselskaper for oppformering og salg til sluttbrukere.

 

 

Siste nyheter
Utvikling av nye norske potetsorter
Utvikling av nye norske potetsorter

I utviklingen av morgendagens potetsorter legges det vekt på at de nye sortene gir gode avlinger og er sterke mot skadegjørere....

 


Les mer
Nordisk samarbeid i utviklingen av plantesorter
Nordisk samarbeid i utviklingen av plantesorter

Kombinasjonen av privat og offentlig innsats i foredlingen har sikret langsiktighet, et høyt kunnskapsnivå og teknologisk fokus som har bidratt til...

 


Les mer
Krafttak for nye frøblandingar
Krafttak for nye frøblandingar

Ei meir målretta utvikling av frøblandingar og sikrare utprøving av desse i Norge, kan gje auka engavlingar.

 


Les mer
Virtual Reality (VR) i planteforedlingen
Virtual Reality (VR) i planteforedlingen

Graminor er en av hovedaktørene i et nytt forskningsprosjekt der målet er å ta i bruk nye teknologiske metoder som «Virtual...

 


Les mer