Graminor logo

Forsiden


Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

 

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter samt utprøve og representere utenlandske sorter i det norske markedet. Samfunnsmessig merverdi i form av økt matproduksjon på norske ressurser er en viktig del av vår oppgave. Graminor drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap.

 I tillegg til planteforedling av korn, engvekster, potet, frukt og bær driver vi med prebasisavl, dvs. produsere frø som selges til såvareselskaper for oppformering og salg til sluttbrukere.

 

 

Siste nyheter
Norsk hvete «svømmedyktig»
Norsk hvete «svømmedyktig»

  Norske og nordiske hvetesorter ser ut til å ha ganske høy vanntoleranse og er relativt godt rustet for å tåle perioder med...

 


Les mer
Graminors suksess i østerled
Graminors suksess i østerled

Norske kornsorter har hatt stor framgang i Finland på 2000-tallet, og arealet med norske sorter er nå større hos våre naboer i...

 


Les mer
Norske havresorter i medvind
Norske havresorter i medvind

Graminor utvikler havresorter som er egnet for norske og nordiske vekstforhold. De siste årene har flere gode norske sorter kommet på markedet. Markedsandelen for Graminor...

 


Les mer
Planteforedling virker
Planteforedling virker

  Utviklingen av nye hvetesorter har ført til at avlingene i EU har økt med 22 millioner tonn de siste 15 årene....

 


Les mer