English version Norwegian version
Graminor logo

Forsiden


Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

 

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter for norsk og nordisk klima, samt utprøve og representere utenlandske sorter i det norske markedet. Samfunnsmessig merverdi i form av økt matproduksjon på norske ressurser er en viktig del av vår oppgave. Graminor drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap.

 I tillegg til planteforedling av korn, engvekster, potet, frukt og bær driver vi med prebasisavl, dvs. produsere frø som selges til såvareselskaper for oppformering og salg til sluttbrukere.

 

 

Siste nyheter
Sommerjobb i Graminor
Sommerjobb i Graminor

Graminor sitt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter for norske vekstforhold. Om sommeren har vi behov for ekstrahjelp til oppgaver i forsøksfelt,...

 


Les mer
Krafttak for nye frøblandingar
Krafttak for nye frøblandingar

Ei meir målretta utvikling av frøblandingar og sikrare utprøving av desse i Norge, kan gje auka engavlingar.

 


Les mer
Virtual Reality (VR) i planteforedlingen
Virtual Reality (VR) i planteforedlingen

Graminor er en av hovedaktørene i et nytt forskningsprosjekt der målet er å ta i bruk nye teknologiske metoder som «Virtual...

 


Les mer
Næringsrettet doktorgrad for første gang i Graminor
Næringsrettet doktorgrad for første gang i Graminor

Målet med doktorgraden er å se på muligheten for øke frøavlingen i norsk tetraploid rødkløver. Helga Amdahl i Graminor skal...

 


Les mer