English version Norwegian version
Graminor logo

KORN

KORN

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU) prosjekter  sammen med nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å initiere og utløse forskning og utvikling der vi har behov for kunnskap og for å utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene. I forhold til forskning  som er relatert til utvikling av nye sorter for korn er Graminor involvert i følgende prosjekter: 

 

Varighet: 2018-2022  |  NFR 286606

Oat breeding in the era of Genomics: resistance to Fusarium (OatGen).

Havreforedling i genetikkens tidsalder: resistens mot Fusarium.

FORSKNINGSRADET.NO | NMBU.NO | NOFIMA.NO

 

Varighet: 2017-2021  |  NFR 267806

Reliable and efficient high-throughput phenotyping to accelerate Genetic gains in Norwegian plant breeding (virtual phenomics; vPHENO).

Presis og effektiv fenotyping for å akselerere genetisk fremgang i norsk planteforedling.

Prosjektet har som mål å effektivisere, og øke presisjonsnivået i arbeidet med å foredle nye plantesorter, ved å ta i bruk nyskapende teknologiske løsninger som Virtual Reality, genomisk seleksjon  og hyperspektrale bilder.

FORSKNINGSRADET.NO | MAKINGVIEW | BOSTON UNIVERSITY  | NMBU.NO | FORSKNING.NO | CIMMYT.ORG  

 

PPP NordGen

Public Private Partnership - Plant Phenotyping Project (6p).

NORDICPHENOTYPING.ORG  |  NORDGEN.ORG

 

Varighet: 2016-2020 |  NFR 256370

Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding: genomic tools for breeding of high quality bread wheat (EXPAND).

Prosjektet har som mål å implementere nye genom-baserte foredlingsverktøy som kan effektivisere Graminors hveteforedlingsprogram. Resistens mot aksgroing vil bli brukt som case, siden dette er den viktigste egenskapen som må forbedres for å sikre en stabil bakekvalitet basert på norskprodusert hvete.

FORSKNINGSRADET.NO |  NIBIO.NO |  NOFIMA.NO

 

Varighet 2018 -2020  | PPP, NordGen

Combining knowledge from field and from laboratory for pre-breeding in barley.

Integrasjon av felt- og laboratoriekunnskap i bygg (offentlig privat partnerskap, PPP).

Nordisk samarbeid for pre-foredling, initiert av det Nordiske ministerrådet i 2011, og organisert av NordGen. Målet med prosjektet er å sikre utviklingen av plantesorter for det nordiske klimaet og tilpasset fremtidige klimatiske endringer.

NORDGEN.ORG |  SLU.SE  | LUKE.FI | BOREAL.FISEJET.COMNORDICSEED.DK |LBHI.IS

 

Varighet: 2016 -2018

Hvetesorter til økologisk dyrkning: Kvalitetskorn

Prosjektet «Kvalitetskorn» vil øke tilbudet av hvetesorter egnet for økologisk dyrking og håndverksmessig bakst.

NORSØK.NO |  NLR.NO |  NIBIO

 

Varighet 2016 - 2020 | NFR

Resistance to Fusarium langsethiae in Norwegian Oats (TRYGGHAVRE).

Resistens mot Fusarium langsethiae i norsk havre (TRYGGHAVRE).

NIBIO.NO

 

Varighet 2013-2019 | NFR 233993

Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality (QualityWheat).

Norsk mathvete med riktig proteininnhold og god baketeknisk kvalitet.

BIOFORSK.NO |  LANDBRUKSDIREKTORATETNOFIMA.NO | FORSKNINGSRADET.NO

 

Varighet 2014-2017 | NFR 233908

Resistance sources, resistance mechanisms and selection methods against Fusarium and mycotoxins in Oats (RESIFUS).

Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre.

KORNFORUM.NO | FORSKNINGSRADET.NO

 

Varighet: 2013-2016 |  NFR 224833

Increased grain yield and grain quality through better resistance to leaf blotch diseases in wheat and barley.

Økte kornavlinger og bedre kornkvalitet gjennom økt resistens mot bladflekksykdommer i hvete og bygg.

FORSKNINGSRADET.NO

 

Varighet 2013-2016

Building the future of the Norwegian plant breeding.

Integrering av moderne verktøy og strategier i norske planteforedlingsprogrammer.

 

Varighet 2013 - 2016 | NFR 225181

Genomics for improved sustainability and competitiveness of Norwegian breeding programs on livestock, aquaculture species and plants (GENSEL).

Genomics for økt bærekraft og konkurranseevne innen norsk avlsarbeid på husdyr, fisk og planter.

FORSKNINGSRADET.NO 

 

Varighet 2013-2016 | NFR 225386 

Norwegian malt, hops and herbs - the flavor of Norwegian beer. 

Norsk malt, humle og urter – smaken av norsk øl. 

FORSKNINGSRADET.NO | NIBIO.NO

 

 

 

 


Del på Facebook